Web Generator

Jan stila taidzi garā 
108+ sekvence

„..Tīģeri rēc un pērtiķi klaigā, tomēr avots ir tīrs un ūdens mierīgs ..”Cilvēki praktizē taidzi ( taiči vai taidzicjuaņ ) dažādu iemeslu vadīti. Dažiem tā ir veselība vai jau pat slimības, citiem tā ir pašaizsardzība, relaksācija vai vienkārši prieks un jautrība. Praktizējot šo mākslu taidzi praktizētājs apgūst koncentrēšanos un trenē miera sajūtu. Ir iespējams saniegt tādu stāvokli, kad jūsu lēmumus neietekmē krasas emociju svārstības un viedoklis ir neitrālāks. Prāts noskaidrojas un garīgā pasule sāk pavērties - jūs apstākļus saredziet citādā perspektīvā. Jūsu redzējums padziļinās un paplašinās. Ļoti attīstīti praktizētāji spēj sajust otras personas nodomus pirms vēl tie tiek izsacīti. 

Ir kāds senais teksts jeb dziesma par patieso taidzi prakses nozīmi:

“Nav formas - nav ēnas
Viss ķermenis caurskatāms un brīvs
Aizmirsti par apstākļiem un seko dabai
Kā akmens zvans Sī šaņ kalnos
Tīģeri rēc un pērtiķi klaigā
Tomēr avots ir tīrs un ūdens mierīgs
Lai mutuļo upe un trokšņo jūra
Līdz pat augstākai kvalitātei attīsti savu esību.”

Jan stila taidzi ( taiči ) ir populārākais pasaulē un ir nosaukts Jan (Yang) ģimenes vārdā. Stila aizsācējs ir Yang Luchan 楊露禪 (1799-1872). 
Tā ir lēna un mierīga forma ar vienmērīgām kustībām, kas palīdz praktizētājam atslābināties un sajust enerģijas plūsmu ķermenī. Plašās nepiespiestās kustības ļauj pieredzēt brīvības sajūtu. Tā ir forma, kas ir kā bauda acīm un relaksējoša izpildītājam, tāpat arī dzejiska savā kustībā - kustību nosaukumi - “notvert zvirbuli aiz astes“, “baltā dzērve izpleš spārnus” , “pacelt adatu no jūras dzīlēm”, "apskaut tīģeri"

90-to gadu vidū - dzīvojot un studējot ķīniešu valodu Taivānā Evita apguva klasisko Jan stila garo taidzicjuaņ formu Taipejas Pedagoģiskajā universitātē profesora Dena Šihai vadībā, kurš jau 40 gadus māca Jan stila taidzi (taiči). 

Jan stila taidzi ietver īsākas un garākas formas, ir neskaitāms daudzums variāciju un katrs praktizētājs piepilda formu ar savu gudrību un jaunām atklāsmēm. Evita piedāvā apgūt seno garo 108+ formu ( noskatīties fragmentu ). Tas nozīmē, ka kustību skaits sevencē ir vairāk kā 108.  

Pašlaik šo formu ir iespējams mācīties regulārās nodarbībās vai dienas semināros iesācējiem un praktizēt, padziļināt zināšanas dalībniekiem (ar pieredzi **) 

Apguves process 108+ formai ir strukturēts trīs daļās. 1. daļā ir ~22 kustības, 2-jā un 3-jā ~ katrā 44.

Regulārās nodarbības
Aptuvenais ilgums  1. daļas apgūšanai ~ 2-3 mēneši apmeklējot nodarbības vienu reizi nedēļā.  Apgūšanas temps atkarīgs no dalībnieku priekšzināšanām. Pirmo daļu ir svarīgi apgūt mierīgi, pamatīgi un detalizēti, jo šīm kustībām sekos atkārtojumi 2. un 3. formas daļā. Lai apgūtu visu sekvenci vakara nodarbībās, kas notiek vienu reizi nedēļā, nepieciešami 9-12 mēneši (oktobris - jūnijs + )
Atvērta pieteikšanās ievadkursa un pamatkursa grupā no 2020. gada 6.februāra. 

Semināri un nodarbības virtuālā vidē
Ja darbadienu vakaros nav iespējams apmeklēt nodarbības, tad Taidzi seno garo Jan stila 108+ sekvenci var arī pieteikties apgūt dienas semināru formā nedēļas nogalēs. 1.daļa - viena diena, 2. daļa - 2 dienas, 3.daļā - 3.dienas.  

Taidzi ievadurss (10 nodarbības virtuālā vidē ZOOM platformā) - no 5.maija, 2020.
Taidzi Ievadkurss (taidzi pamati - teorija, pamatsoļi, iesildīšanās vingrinājumi) -
Tuvākais dienas seminārs 1.daļas apgūšanai ~ 
Tuvākais divu dienu seminārs 2.daļas apgūšanai  
Tuvākais divu dienu seminārs 3.daļas apgūšanai  - 

Dalība
Klātienē: Reguārās nodarbības: abonements* mēnesim (4 nodarbības) - Eur 45 
Virtuālā vidē: Taidzi ievadkurss (10 nodarbības) - 80 Eur
Ja ir vēlēšanās apmeklēt tikai atsevišķas nodarbības, tad viena nodarbība - Eur 15.

Dienas seminārs - jauniem dalībniekiem Eur 90 - 110  
Tiem, kuri jau ir apguvuši formu regulārajās nodarbībās vai dienas semināros iepriekš un vēlās atkārtot - atlaide dienas semināriem 50%. (Izņemot dienas seminārus padziļinātai praksei )

Savu  interesi un dalību nodarbībās un semināros lūgums obligāti pieteikt iepriekš. 

*Abonementu apmaksa notiek mēneša sākumā - līdz pirmajai mēneša nodarbībai. Abonementā ir iekļautas 4 nodarbības, ja kādu neparedzētu apstākļu dēļ nevarat nodarbību apmeklēt - maksājums netiek atgriezts vai pārcelts. Ja ir zināmi un paredzami apstākļi, kādēļ nākamajā mēnesī nevarēsiet apmeklēt kādu no nodarbībām, pirms abonementa apmaksas vienosimies par iespēju samazināt abonementa maksu. Tomēr, ja ir tā, ka kavējat vairākas nodarbības, tad iespējams būs nepieciešams tās aizvietot ar individuālām nodarbībām, jo katrā nodarbību reizē apgūstam kaut ko jaunu.

** "ar pieredzi" - lai varētu iekļauties un justies komfortabli nodarbībās ar pieredzi, preikšzināšanām, kurās praktizējam garo 108+ kustību sekvenci, ir jāzina šī kustību sekvence un to nozīmes - visas 3 daļas (apgūstam pamatkursa jeb regulārajās nodarbībās vai taidzi dienas semināros) Šajās nodarbībās  mēs strādājam pie niansēm, izstrādājam kustības, sakaņojam elpošanu.