UA-10833878-1
create a website for free

Jan stila taidzi garā 
108+ sekvence

„..Tīģeri rēc un pērtiķi klaigā, tomēr avots ir tīrs un ūdens mierīgs ..”Cilvēki praktizē taidzi (taiči vai taidzicjuaņ) dažādu iemeslu vadīti. Dažiem tā ir veselība vai jau pat slimības, citiem tā ir pašaizsardzība, relaksācija vai vienkārši prieks un jautrība. Praktizējot šo mākslu taidzi praktizētājs apgūst koncentrēšanos un trenē miera sajūtu. Ir iespējams saniegt tādu stāvokli, kad jūsu lēmumus neietekmē krasas emociju svārstības un viedoklis ir neitrālāks. Prāts noskaidrojas un garīgā pasaule sāk pavērties - jūs apstākļus saredziet citādā perspektīvā. Jūsu redzējums padziļinās un paplašinās. Ļoti attīstīti praktizētāji spēj sajust otras personas nodomus pirms vēl tie tiek izsacīti. 

Ir kāds senais teksts jeb dziesma par patieso taidzi prakses nozīmi:

“Nav formas - nav ēnas
Viss ķermenis caurskatāms un brīvs
Aizmirsti par apstākļiem un seko dabai
Kā akmens zvans Sī šaņ kalnos
Tīģeri rēc un pērtiķi klaigā
Tomēr avots ir tīrs un ūdens mierīgs
Lai mutuļo upe un trokšņo jūra
Līdz pat augstākai kvalitātei attīsti savu esību.”

Jan stila taidzi (taiči) ir populārākais pasaulē un ir nosaukts Jan (Yang) ģimenes vārdā. Stila aizsācējs ir Yang Luchan 楊露禪 (1799-1872). 
Tā ir lēna un mierīga forma ar vienmērīgām kustībām, kas palīdz praktizētājam atslābināties un sajust enerģijas plūsmu ķermenī. Plašās nepiespiestās kustības ļauj pieredzēt brīvības sajūtu. Tā ir forma, kas ir kā bauda acīm un relaksējoša izpildītājam, tāpat arī dzejiska savā kustībā - kustību nosaukumi - “notvert zvirbuli aiz astes“, “baltā dzērve izpleš spārnus”, “pacelt adatu no jūras dzīlēm”, "apskaut tīģeri

90-to gadu vidū - dzīvojot un studējot ķīniešu valodu Taivānā, Evita apguva klasisko Jan stila garo taidzicjuaņ formu Taipejas Pedagoģiskajā universitātē profesora Dena Šihai vadībā, kurš jau 40 gadus māca Jan stila taidzi (taiči).

25 gadu laikā praktizējot Seno garo sekvenci, regulāri papildinot un paplašinot gan praktiskās, gan teorētiskās zināšanas arī pie citiem saviem skolotājiem, arī pie taidzi meistara Andieasa D. Hofmana, tāpat arī seno ķīniešu tekstu studijas ļāvušas ieskatīties prakses un kultūras dziļumos.  Evitai ir izveidojies savs redzējums un pieredze, kā izmantot senās zināšanas šodien, savā ikdienas dzīvē. 

Jan stila taidzi ietver īsākas un garākas formas, ir neskaitāms daudzums variāciju un katrs praktizētājs piepilda formu ar savu gudrību un jaunām atklāsmēm. Neviena taidzi kustību forma, sekvence nebūs līdzīga otrai izpildījumā. Pašlaik Evita piedāvā apgūt seno garo viarāk kā 108  kustību sekvenci ( noskatīties fragmentu )  sniedzot ieskatu kustību nozīmēs, ko izdevies izpētīt savas taidzi prakses pieredzes laikā. 

Pašlaik šo formu ir iespējams mācīties regulārās nodarbībās vai dienas semināros iesācējiem un praktizēt, padziļināt zināšanas dalībniekiem (ar pieredzi **) 

Apguves process 108+ formai ir strukturēts trīs daļās. 1. daļā ir ~24 kustības, 2-jā un 3-jā ~ katrā 44 .(reāli kopā ir vairāk kā 108 kustības - vismaz 166)

Regulārās nodarbības
Aptuvenais ilgums  1. daļas apgūšanai ~ 6 mēneši apmeklējot nodarbības vienu reizi nedēļā.  Apgūšanas temps atkarīgs no dalībnieku priekšzināšanām. Pirmo daļu ir svarīgi apgūt mierīgi, pamatīgi un detalizēti, jo šīm kustībām sekos atkārtojumi 2. un 3. sekvences daļā. Lai apgūtu visu sekvenci vakara nodarbībās, kas notiek vienu reizi nedēļā, nepieciešami 12-24 mēneši
Atvērta pieteikšanās ievadkursa un pamatkursa grupā no 2021. gada rudens. 

Semināri un nodarbības, pieejamas tagad arī virtuālā vidē

Ja darbadienu vakaros nav iespējams apmeklēt nodarbības, tad Taidzi seno garo 108+ sekvenci var pieteikties apgūt dienas semināru formā nedēļas nogalēs. 1.daļa - 2 dienas, 2. daļa - 2 dienas, 3.daļa - 3 dienas.  

Taidzi ievadurss (10 nodarbības virtuālā vidē ZOOM platformā) - pieteikšanās (kad būs 3 dalībnieki, sāksim mācīties)
Taidzi Ievadkurss (taidzi pamati - teorija, pamatsoļi, iesildīšanās vingrinājumi) - 12. un 19. septembrī, 2021.
Tuvākais divu dienu seminārs 1.daļas apgūšanai ~ 3.un 31. oktobrī, 2021.
Tuvākais divu dienu seminārs 2.daļas apgūšanai  
Tuvākais divu dienu seminārs 3.daļas apgūšanai


Dalība
Ievadkurss klātienē - Dalībnieku skaits ierobežots. Piesakoties laicīgi -spēkā agrās pieteikšanās dalības maksa.
Agrā pieteikšanās un dalības maksa - apmaksājot dalību laicīgi, vienu nedēļu pirms nodarbību sākuma - 120 Eur.
Līdz pirmajai nodarbībai.- 145 Eur

Vai arī dalītais maksājums - Eur 100 (līdz pirmajai nodarbībai) Eur 50 - līdz cikla piektajai nodarbībai)
Virtuālā vidē: Taidzi ievadkurss (10 nodarbības) - 185 Eur.
Ja ir vēlēšanās apmeklēt tikai atsevišķas grupu taidzi nodarbības, tad viena nodarbība - Eur 20 (klātienē).

Divu dienu seminārs - jauniem dalībniekiem Eur 220.


Savu  interesi un dalību nodarbībās un semināros obligāti pieteikt iepriekš.