Mobirise Website Builder

Taidzi nodarbības iesācējiem:  
Rīgas centrā I-DEJAS MĀJĀ

Septembrī un oktobra sākumā notiek četras teorētiski praktiskas ievdakursa nodarbībās, pēc tam turpinam nodarbības pamatkursā. 


Pirmdienu ievakursa grupa ir pilna. Piektdienu (17:30) un otrdienu (10:00) grupās vēl ir brīvas vietas.

*Taidzi ievadkurss 2019.g. septembrī pirmdienu grupai 20:00 - 21:30

Ievadkursa nodarbības ir ļoti ieteicamas, ja nav iepriekšējas pieredzes. Nodarbību laikā iedziļināsimies gan teorijā, gan praksē.

9.09. "Iegrimt eliksīra laukā" . Taidzi filosofija. Pamatjēdzienu izpratne.
16.09. UCL taidzi. Ieskats iesildīšanās vingrinājumu kompleksā.
23.09. Pamatsoļi Jan stila taidzi. 
30.09. "Notvert zvirbuli aiz astes". Tēla nozīme taidzi kustībā.

*Taidzi ievadkurss 2019.g. septembrī/oktobrī piektdienu grupai 17:30 - 19:00
Nodarbību saturs līdzīgs kā pirmdienas kursam - citi datumi:
13.09.; 20.09.; 27:09.; 04.10.

*Taidzi ievadkurss 2019.g. oktobrī otrdienu grupai 10:00 - 11:30
Nodarbību saturs līdzīgs kā pirmdienas kursam - citi datumi:
01.10.; 08.10.;15.10.;22.10


Reģistrējoties nodarbībām, lūdzu uzrakstiet, kāds ir jums piemērotais nodarbību laiks pirmdienas(20:00) vai piektdienas(17:30) vakars, vai otrdienas (10:00) rīts.
Reģistrācija ievadkursa nodarbībām šeit

Atvērta pieteikšanās jaunajās pamatkursa grupās - regulārās taidzi nodarbības reizi nedēļā no 2019.gada oktobra.
Dienas grupa - otrdiena 10:00-11:30.
Vakara grupa (1) - pirmdiena 20:00 - 21:30.
Vakara grupa (2) - piektdiena 17:30 - 19:00.


Turpinājumā taidzi pamatkursa nodarbību apraksts (skatīt zemāk šajā lapā) un pieteikšanās 

Nākamais regulāro dienas/vakara nodarbību pamatkurss - 2019.gada rudenī.

Aptuvenais ilgums Jan stila taidzi garās 108+ sekvences 1. daļas apgūšanai ~ 2-3 mēneši (Oktobris- Decembris 2019).

Nodarbības notiek mazā (4-6 dalībnieki) vai nelielā grupā (6 - 10 dalībnieki), tāpēc iespējama individuālāka pieeja gan visa kursa organizācijā, gan mācībās. Arī tie, kam jau ir iepriekšēja pieredze cigun un kādu citu taidzi (taiči) formu apgūšanas jomā, var gūt jaunus un papildinošus aspektus savas prakses pilnveidošanā. 

Mācību temps atkarīgs no dalībnieku prekšzināšanām. Pirmo daļu ir svarīgi apgūt mierīgi, pamatīgi un detalizēti, jo šīm kustībām sekos atkārtojumi 2. un 3. formas daļā. 

————————————————————————————————————————

Oktobris - Novembris 2019 

Iesildīšanās daļa. Apgūstam UCL® Taidzi ( UCL® Tai Ji )  vingrinājumus, kustību elementus no Dzīvā Dao taidzi dejas, Taidzi Šeņ Gun kompleksa. Ievads elpošanas vingrinājumu praksē.

Pamatdaļa: Jan stila taidzi garā 108+ sekvences sākuma daļas formu apgūšana: “Iegrimt eliksīra laukā”, “Notvert zvirbuli aiz astes”, "Pātagas cirtiens", "Solis augšup" un “ Baltā dzērve izpleš spānus”, “taidzi pastaiga jeb ceļa attīrīšana” 

————————————————————————————————————————

Decembris 2019

Jan stila taidzi garā 108+ sekvence - 1.daļas noslēguma formas “Enerģijas savākšana un kristalizācija”,”Siena”, “Zvaigznes”, “Apskaut Tīģeri”, “Atgriešanās Mājās”. Formas atkārtošana un nostiprināšana. Elpošanas nozīme un secība taidzi sekvencē. Taidzi formas praktizēšana individuāli un grupā. Neskaidrie jautājumi, kustību precizēšana.

————————————————————————————————————————

Janvāris -  Marts 2020

Jan stila taidzi garā 108+ sekvence - 2.daļas apgūšana

Jauni elementi : pārejas forma, “Dūre zem elkoņa”, “Atvairi pērtiķus un sper soli atpalaļ”, “Adata jūras dzīlēs”, “Rokas kā mākoņi”, “ Izjāde ar zirgu” cikls - sitieni ar un bez pagriezieniem, “Tīģera izaicināšana”, "Lidojums pūķa mugurā" 1-ās daļas visu formu atkārtojums un kustību precizēšana.

————————————————————————————————————————

Aprīlis - Jūnijs 2020

Jan stila taidzi garā 108+ sekvence - 3.daļas apgūšana

————————————————————————————————————————

Dalība Taidzi 108+ pamatkursā:

 Abonements* mēnesim (4 nodarbības) - Eur 40, ja apmeklē tikai atsevišķas nodarbības, tad viena nodarbība - Eur 15.

————————————————————————————————————————

Ja nav iespējams apmeklēt regulāras iknedēļas nodarbības , tad  Jan stila taidzi seno garo 108+ sekvenci   ir iespēja apgūt arī dienas semināros nedēļas nogalēs.  1.daļa - viena diena (22 kustības), 2. daļa - 2 dienas (44 kustības), 3.daļā - 3.dienas (44 kustības un visas formas nostiprināšana).   Tuvākais seminārs 1.daļas apgūšanai ~ 28. septembris, 2019.  Pieteikšanās līdz 20.09. Vairāk info šeit ... 

____________________________________________

*Abonementu apmaksa notiek mēneša sākumā - līdz pirmajai mēneša nodarbībai. Abonementā ir iekļautas 4 nodarbības, ja kādu neparedzētu apstākļu dēļ nevarat nodarbību apmeklēt - maksājums netiek atgriezts vai pārcelts. Ja ir zināmi un paredzami apstākļi, kādēļ nākamajā mēnesī nevarēsiet apmeklēt kādu no nodarbībām, pirms abonementa apmaksas vienosimies par iespēju samazināt abonementa maksu. Tomēr, ja ir tā, ka kavējat vairākas nodarbības, tad iespējams būs nepieciešams tās aizvietot ar individuālām nodarbībām, jo katrā nodarbību reizē mācāmies kaut ko jaunu.