website templates


Dzīvā Dao taidzi deja

Sava Ci bērna audzināšana un izaugsme dejas formā - ceļojums savas apziņas un visuma dzīlēs ar vieglu seno austrumu smaržu kustībās, tēlos un simbolos - Kas es esmu un kas es vēlos būt?


Dzīvā Dao (Living Tao) taidzi ir senā taidzi garā formu sekvence, kas sadalīta piecās daļās, ko sauc par apļiem.
 
Pirmais aplis ir sava Ci bērna audzināšana un izaugsme. Tā būtība ir atklāt, ka dzīvei ir dziļākas nozīmes, ne tikai – izdzīvot, strādāt, gulēt, ēst utml. Dzimst vēlēšanās izzināt vairāk par dzīves dziļāko būtību - un tā mēs atveram durvis savā sirdī. Tā nāk no mūsu sirds, nevis no prāta. Un ieraugot, ka ir „kaut kas vairāk” – atveram šīs durvis, mazliet paveram “priekškaru”, iegūstot sajūtu – ka esam savienoti ar savas būtības avotu - un to spēj piedzīvot ikviens!
Otrajā aplī - mēs atkal atveram durvis, bet nevaram caur tām iziet, jo no šīm durvīm mums virsū „lec” pērtiķi. Nevaram turpināt ceļu, kamēr neesam tikuši galā ar šiem pērtiķiem! 
Trešajā aplī mēs veram durvis un ieraugam, ka tur mūs gaida zirgs! Lecam zirgā! Tas nozīmē – mēs esam gatavi būt spēcīgāki, pieņemt to, ka mums ir vairāk spēka, ka varam darīt daudz vairāk un uzņemties atbildību par savu spēku. Bet – parādās daudz lielāki pērtiķi – un tagad tie ir pūķi. Pūķis ir metafora mūsu kultūras stereotipiem un ierobežojumiem, ar kuriem jāsatiekas. 
Ceturtajā aplī mēs atklājam, ka esam daudzdimensionālas būtnes, ceļojam visumā, varam savienoties ar savu zvaigžņu ģimeni un planētām. Tad mēs atklājam lielāku režģi – kosmisko, sākam kop-radīt un savienoties ar visuma enerģijas lauku. 
Piektais aplis ir kā meistarības prakse. Tas ir ļoti atvērts. Šajā aplī ir obligātie žesti un tad ... mēs radām savu deju, savu taidzi! „Dzīvā dao” būtība – ikviens atrod pats savu taidzi.

Dejas apgūšana ir laikietilpīgs process vairāku gadu garumā - gan grupā, gan individuāli mācoties un praktizējot. 

Katrs aplis ir kā atsevišķa deja un tā apgūšanai un nostiprināšanai nepieciešams līdz pat vienam gadam. 

Kustības var iemācīties salīdzinoši ātri - intensīvā 3-5 pilnu dienu seminārā vai 4-6 mēnešu iknedēļas regulāru nodarbību kursā, bet nostiprināšanai jāvelta ilgāks laika periods - ikdienā praktizējot individuāli un reizi vienā vai divos mēnešos grupas tikšanās - pieredzes apmaiņas semināros. 

Jānis un Evita šo formu apguva laikā no 2009. līdz 2012. gadam pie A.D. Hofmana. Kopš tā laika to arī turpina praktizēt un nodot - mācīt tiem, kam ir radusies dziļāka interese.

Šim pašisziņas ceļojumam ir nepieciešami domubiedri - grupa (10-16 dalībnieki)

Šī taidzi forma ir īpaši interesanta un enerģētiski spēcīga un bagātinoša, jo tiek praktizēta aplī. Tāpēc jauni apmācību kursi notiek reti.