create a web page for free

Taidzi mācību semināru grafiks (klātienē)

The Actual schedule for Tai Chi workshops (in person)

Lai uzzinātu vairāk, pieteiktos semināram- spied uz nosaukuma
To know more - please click on the title of the scheduled workshop

 2024./25. mācību gads.  

MēnesisTaidz
ievadkurss
Taidzi pamatkurss
 108+ kustības
Vēdeklis
 144+kustības
Septembris7.09. (1.diena)14.09. Pk2 (1.diena)
21.09. 5 elementi vēdeklis
Oktobris5.10. (2.diena)12.10.Pk2 (2.diena)
Novembris2.un 30.11. Pk1 
9.11. Pk3 (1.diena)

Decembris
7.12. Pk3 (2.diena)
Janvāris
11.01. Pk2 (1.diena)
Februāris
8.02. Pk2 (2.diena)
Marts
8.03. Pk3 (1.diena)
Aprīlis
5.04. Pk3 (2.diena)
Maijs


Jūnijs


Taidzi mācību semināri notiek Rīgā vai tās tuvumā.

Taidzi mācību semināri ir iespēja apgūt taidzi koncentrētākā veidā - intensīvu dienas semināru formā. Viens vai divi semināri mēnesī. Garākajiem semināru cikliem - grafiku saskaņosim un precizēsim tiekoties piemajos semināros, Grafikā redzamais attēlojums ir vēlamā struktūra, kura var nedaudz mainīties apgūšanas procesā. Semināru dalībniekiem ir iespēja arī bez papildus maksas nākt uz klātienes nodarbībām parkā tad, kad tās notiek, iepriekš saskaņojot un atbilstoši apgūstamajam saturam (kas jau ir apgūts semināros).

Semināru norises vietas pašlaik:
Taidzi mākslas studijas telpa, Centrs, Rīga.
"Miera studija", Āgenskalns, Rīga.
"Silakalniņi", Ogres novads, Latvija
Lielirbe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, Latvija.
"I-DEJAS MĀJA", Latvija


Iepriekšēja pieteikšanās un apmaksa - obligāta.

Ja vēlies, lai vadu nodarbības Taviem draugiem, kolēģiem,  Tavā pilsētā, pasākumā vai oranizācijā, uzņēmumā, tad sazinies ar mani.