best free website templates

Taidzi mācību semināru grafiks (klātienē)

The Actual schedule for Tai Chi workshops (in person)

Lai uzzinātu vairāk, pieteiktos semināram- spied uz nosaukuma
To know more - please click on the title of the scheduled workshop

Mēnesis/MonthTaidzi ievakurss
Taidzi pamati
Taidzi pamatkurss
 108+ kustības
Vēdeklis
 144+kustības
CITI

Oktobris
21.10. PK1 7.10. GDL3

15.10. GDL1

28.10. GDL3
22.10. 
9:00 - 11:30
Rudens tēma Ķīnas kaligrāfijā un glezniecībā. 
Blaumaņa iela 11/13, Rīga 
Novembris
25.11 PK1 4.11. GDL 111.11. 13:00 - 19:00
Piecu elementu līdzsvara Dao: Ziema
Blaumaņa iela 11/13, Rīga 
Decembris

1.12. GDL1Jaunā gada nodomi
UCL Taidzi 15.-17.12.

ārpus Rīgas
Janvāris
10.02. (PK1 - prakse)12.01. GDL 26.01. Piecu elementu līdzsvars
Pūķa gadā
Februāris
10.02. (PK1 - prakse)
17.02. PK2
3.02. GDL 24.02. 5 elementu deja. Pavasaris.
Marts
30.03. PK21.03. GDL 3
Aprīlis
6.04. Prakse
27.04. PK3
12.04.GDL 3
Maijs
25.05. PK310.05. GDL44.05. 5 elementu deja. Vasara.
Jūnijs


18.- 22. o6. Saulgriežu nometne
Taidzi mācību semināri notiek Rīgā vai tās tuvumā.

Taidzi mācību semināri ir iespēja apgūt taidzi koncentrētākā veidā - intensīvu dienas semināru formā. Viens vai divi semināri mēnesī. Semināru grafisku saskaņosim un precizēsim tiekoties piemajos semināros, Grafikā redzamais attēlojums ir vēlamā struktūra, kura var nedaudz mainīties apgūšanas procesā. Semināru dalībniekiem ir iespēja arī bez papildus maksas nākt uz klātienes nodarbībām parkā tad, kad tās notiek, iepriekš saskaņojot un atbilstoši apgūstamajam saturam (kas jau ir apgūts semināros).

Iepriekšēja pieteikšanās un apmaksa - obligāta.

Ja vēlies, lai vadu nodarbības Taviem draugiem, kolēģiem,  Tavā pilsētā, pasākumā vai oranizācijā, uzņēmumā, tad sazinies ar mani.