free site maker

 EMF balancing technique® - Elektromagnētiskā lauka balansēšanas tehnika

EMF Balancing Technique® (Elektromagnētiskā lauka balansēšanas tehnika) ir enerģijas sistēma, kas izveidota darbam ar cilvēka enerģijas anatomijā ietilpstošo Universālo kalibrēšanas režģi jeb UCL. Tā ir sarežģīta sistēma ar vienkāršu mērķi - spēt vadīt lielāku elektromagnētisko potenciālu, kāds šobrīd pieejams visiem cilvēkiem. Šobrīd ir izstrādātas 13 šīs tehnikas fāzes darbam ar UCL un tā nostiprināšanai, kas palīdz cilvēkam apzināties sevi kā enerģētisku būtni ar vēl neapjaustām spējām. Minēto tehniku ir izstrādājusi Pegija Fēniksa Dubro (Peggy Phoenix Dubro), kas pazīstama visā pasaulē kā EMF balansēšanas tehnikas radītāja. Šo tehniku šobrīd praktizē un māca vairāk kā 70 pasaules valstīs. 

EMF balansēšanas tehnikas sesijas  ļauj cilvēkam sajust un apzināties savu elektromagnētisko lauku un tajā ietilpstošās struktūras. Katra sesija ilgst apmēram vienu stundu, kuras laikā sesijas saņēmējs guļ uz masāžas galda (pirmajās sesijās), bet praktizētājs viņam apkārt veic noteiktas kustības. Lielāko daļu kustību praktizētāja rokas veic caur klienta Universālo kalibrēšanas režģi. Dažreiz sesijas laikā praktizētājs viegli pieskaras klienta ķermenim, tomēr lielākā daļa kustību notiek bez fiziska kontakta.

Izpildot kustības, EMF praktizētājs klienta vietā izsaka vairākas vēlēšanās veikt noteikta veida sakārtojumus. Tomēr pamatā sesijas laikā saziņa ar klientu notiek bez vārdiem jeb enerģijas valodā, kas rodas savstarpējās cilvēciskās saiknes rezultātā. Režģa enerģijas struktūras tiešā veidā uzrunā astoņskaldņa formas Gaismas šablonus, kas ietilpst katra cilvēka enerģētiskajā ķermenī un nosaka mūsu katra neatkārtojamo un svētīto dabu. Šīs struktūras rada rezonansi un nodod klientam spēka un visa vienotības vēstījumu. Sesijas saņēmējs uz šo rezonansi vienmēr atbild saskaņā ar savu iekšējo gudrību. Katra sesija ir vērsta uz cilvēka esības centru un ietver aicinājumu attīstīties līdz nākošajam iekšējās un visa vienotības līmenim.

Galvenais ieguvums no EMF Balansēšanas tehnikas sesijas ir iespēja stiprināt Universālo kalibrēšanas režģi. Dokumentāli apliecināti pozitīvie rezultāti no EMF sesijām ir dziļš miers, lielāka meistarība ikdienas dzīvē, labāka pašsajūta, dažkārt arī ievērojama veselības uzlabošanās - ieguvumi ir neierobežoti, kad mēs iemācāmies attīstīt un vadīt lielāku elektrisko lādiņu. Mēs mācāmies iepazīt, izprast un veidot savu pasauli kā daudzdimensionālas būtnes. Šis darbs stiprina ikvienu, kas vēlas turpināt ceļu uz izaugsmi - no iesācēja, kas ir pašā ceļa sākumā, līdz viedajam, kas zina, ka šis ceļojums ir bezgalīgs un izaugsme - neierobežota.

Evitas pieredze rāda, ka EMF sesijas cilvēkiem ir palidzējušas atbrīvoties no depresijas, stresa, nemiera, dažādām bailēm un satraukumiem. Pastiprinās sava iekšēja miera un centra/"sazemējuma"/"šeit un tagad" sajūta. Seansi ir uzlabojuši arī attiecību veidošanu ar apkārtējiem cilvēkiem darbavietā un ģimenē, kā arī sekmē vieglāku dzīves krīžu situāciju atrisinājumu. EMF sesiju kopums ir arī kā  personības pašizaugsmes ceļojums dziļākai sevis un savu iespēju izzināšanai. Secīga seansu saņemšana ir labs ievads savas individuālās meditāciju pieredzes uzsākšanai. Pēc katras sesijas ir praktiskie uzdevumi, kurus ir ieteicams veikt ikdienā līdz nākošās sesijas saņemšanai. EMF sesiju rezultātus var pastiprināt arī apgūstot taidzi kustības darbam ar UCL.

Lai pieteiktos uz EMF balansēšans sesijām, sazinieties ar Evitu, kas ir akreditēta veikt visas 13 EMF fāzes un Simbola semināru  (apraksts sagatavošanā).

Taidzi meistars Andieas D. Hofmann sadarbībā ar P.F. Dubro ir izstrādājis UCL taidzi un 5 elementu UCL taidzi dejas vingrojumu kompleksus darbam ar UCL. Vēl ir iespējams strādāt ar UCL ar Nodoma palīdzību. Šie vingrinājumi ir labs atbalsts ikdienā - kā papildus notikušajām balansēšanas sesijām - pašam strādāt ar savu Universālo kalibrēšanas režģi, lai rezultāts būtu noturīgs, ilglaicīgs un paliekošs. 

Noskatīties dokumentālu filmu par EMF balansēšanas tehniku angļu valodā.