portfolio website templates

Guaņ Iņas ciguns

Guaņ-iņas ciguna (Kuan Yin Qigong) forma ļauj pieredzēt pārsteidzoši atvērtas pozas un žestus, kas dod iespēju sajust un izpaust savu lielāko būtni (garu un dvēseli). Viss ķermenis un it īpaši mugurkauls kļūst elastīgāks. Kustības vieglā veidā uzlabo dziļo elpošanu kā saziņas instrumentu starp Tevi un universālo visuma lauku. Aktivizētā spēcīgā Dzīvības enerģijas plūsma dabiskā veidā atver sirdi un ved Tevi pieredzēt savu ķermeni kā svētu Tevis nesēju ceļā uz dzīvību manifestējošu mīlestību

Tavs iekšējais dievišķais bērns parādās – ar tā vieglumu, labvēlību un bezgalīgu dzīvesprieku. Guaņ-iņas formas pirmās kustības atved Tevi atpakaļ pie vienkāršības, sajust sevi vieglu un bezrūpīgi augšup peldošu enerģijas un mīlestības okeānā. Otra kustība veicina piedzīvojuma sajūtu un atvērtību tām iespējām Tavā nākotnē, ko piedāvā visums.

Guaņ-iņas beznosacījumu mīlestības gars, kurš ir ienesis šo ciguna formu esībā, kalpo Tev. Šīs formas praktizēšana ir kā just līdzjūtību sev: Tu esi nodrošināts ar visu, kas tev ir nepieciešams. Kad Tev ir nepieciešams vairāk spēka kādam grūtam darbam – Guaņ-iņas ciguna praktizēšana sniegs Tev spēku vai kā radoša personība – Tu saņemsi jaunu iedvesmu un idejas.

Guaņ-iņas ciguna kustības, žestus un to nozīmes smalkās saskarsmes ceļā ir ieguvis pazīstams ķīniešu cīņu mākslas treneris Lī Juņ Feņ. Līdz ar Guaņ-iņas ciguna praktizēšanu pilnībā izmainījās Lī Juņ Feņa dzīve. Viņš atteicās no savas Ušū (Wu Shu) cīņu sporta trenera karjeras un sāka popularizēt un mācīt Šen Zen (Sheng Zen) jeb manifestētās beznosacījumu mīlestības Cigunu visā pasaulē, tai skaitā arī universitātēs un pat augsta līmeņa vadītājiem biznesā. 

Guaņ-iņas ciguna praktizēšana šādā veidā nozīmē būt kopā ar Garu vai sākotnējo Cji, kas radīja un uztur dzīvu Visumu.

Jānis un Evita šo formu apguva 2012. gadā pie A.D. Hofmana. Kopš tā laika to arī turpina praktizēt un mācīt to dienas semināros vai regulārās nodarbībās.