develop own website
Taidzi deja ar vēdekli

Taidzi deja ar vēdekli (arī saukta par “Purpura tauriņa” deju) var būt gan lēna, plūstoša, maiga un nomierinoša, gan arī spēcinoša, strauja un uzlādējoša. Kā lidojums un brīvība, sapnis un spārni. Vienlaikus tā ir ļoti sena māksla, kā strādāt ar vēdekli. Daoisma tradīcijā ir zināma kāda slepena šamaņu prakse ar vēdekli - ar šī instrumenta palīdzību praktizētājs spēj vadīt “vēja” enerģiju, uztvert piecu dabas elementu enerģiju, izmantojot specifiskas taidzi kustības, lai savāktu un koncentrētu enerģiju eliksīrā. 

Vēdeklis gan ķīniešu, gan citās austrumu kultūrās ir gan skaistuma, gan veiksmes simbols un talismans. Fen Šui mākslā to pielieto telpas enerģijas uzlabošanai un pastiprināšanai. Cīņu mākslās vēdekli izmantoja kā ieroci. Aristokrātiem tas bija arī kā statusa simbols.

Darbošanās ar vēdekli ir līdzīga tam, kā darbojas ar citiem seno kustību mākslu instrumentiem, piemēram, ar taidzi kustību formām, kurās izmanto zobenu. Un tomēr vēdeklis ir unikāls instruments, kas ietver sevī gan sarežģītības, gan viegluma un grācijas īpašības. Tas arī nav piederīgs vienam no pirmelementiem, kā piemēram zobens - kurš iemieso sevī metāla stihiju, vai spieķis iemieso koku. 

Evita nodarbībās un semināros piedāvā pakāpeniski apgūt dažādas taidzi kustību sekvences ar vēdekli - gan ar lēnākām kustībām, gan ātrākām. Katru nodarbību sāksim ar iesildīšanās daļu un turpināsim ar vēdekļa kustību sinhronizēšanu ar ķermeņa kustībām, apgūsim dažādus veidus kā atvērt un aizvērt vēdekli. Kustības ar vēdekli dziļi trenē visu ķermeni.

Taidzi deju ar vēdekli mācamies, kad ir apgūtas taidzi pamatzināšanas. Nav tādu iespēju - mācīties taidzi ar vēdekli uzreiz, jo taidzi kustības pamatā ir mūsu zināšanas par sabalensētu kustību un to pielietošana savā ikdienas dzīvē. Ieteicams šo mākslu sākt apgūt tad, kad ir apgūti vismaz taidzi kustību pamati ievadkursā vai Taidzi 5 elementu deja, un veidojas patstāvīgas regulāras prakses pieredze.  Nav tādu "Taidzi ar vēdekli - iesācējiem," jo zināšanu pamatā ir praktiska pieredze. Ja ir ļoti liela vēlēšanās sākt apgūt taidzi un uzreiz mācīties tieši vēdekļa deju, tad varētu vismaz to darīt paralēli - studējot gan pamatus, gan arī vēdekļa deju paralēli.

Darbošanās ar taidzi instrumentiem paplašina un padziļina kustību praksi, pārkāpjot šķietamās kustību robežas. Ļoti būtiski ir izprast, just, mācīties zināšanas par enerģiju plūsmu vadību kustībā. Par to mēs pārrunājam nodarbībās, savukārt online kursā tam vir īpaša teorijas daļa. Vēdeklis kā instruments taidzi praksē ir viens no sarežģītākājiem, tāpēc - iesaku to mācīties pieredzējuša skolotāja vadībā. Tā nav vienkārši vingrošana vai deja mūsdienu izpratnē, tā ir kustību māksla un meistarība to pielietot savā ikdienas dzīvē - uzlabojot savu dzīves kvalitāti un veselību, paplašinot apzināšanās un domas apvāršņus.

Kāpēc nosaukumā ir ietverts vādrs, jēdziens "deja"? Jo ši ir ļoti sena prakse, kuras vēsture vijas tikpat tālu cik seno tautu šamaniskās prakses/rituāli - un tās pamātā tika izpildītas aplī, tāpēc tiek lietots nosaukums "deja." Mēs arī apgūstam sekvencis praktizējot aplī - kas sniedz iespēju gūt papildus zināšanas par gadskārtu ritmiem un procesiem dabā saskaņā ar Ķīnas tradicionālo kalendāru - 24 sezonu ritmu.  

Sākumā varam apgūt arī īsāku un vienkāršāku Seno taidzi 18 kustību sekvenci ar vēdekli - struktūras, kustību un to saturiskās jēgas izpratnei, gūstot ieskatu - kā veidojas vēdekļa kustību sekvence, kā pielietot to savā ikdienas dzīvē.

Pēc tam mācamies Senās garās Septiņu zvaigžņu 七星 太極 Qīxīng Tàijí tradīcijas taidzi vēdekļa dejas kustību sekvenci - "Gadalaiku cikls" (kopā vairāk kā 144 kustības, enerģiju pārvaldīšana sezonālā ciklā un padziļinātas zināšanas par 5 elementu iedarbību, cji enerģijas plūsmu). 

Tā ir skaista meditatīva deja taidzi kustībās ar vēdekli.
Tā ir brīnišķiga pieredze un taidzi kopā praktizēšanas prieks, garīgas izaugsmes ceļš un laba veselība ikdienas dzīves nepārtraukto pārmaiņu procesos!

Vēlāk varam mācīties arī jaunlaiku - mūsdienu taidzi meistaru radītās jaunās sekvences, piemēram, lēno un plūstošo Jan stila taidzi 73 kustību sekvenci ar vēdekli, un enerģisko un uzlādējošo Saulrieta taidzi dejas ar vēdekli sekvenci (56 kustības)

Kopā studēsim gan kustības, gan iedziļināsimies to nosaukumos (ķīniešu valodā un tulkojumā no ķīniešu valodas). Daļa kustību nosaukumu ir stāsti vai spārnotie teicieni (idiomas) ar plašāku kultūrvēsturisko un metafizisko aspektu. Piemēram, “Svētais pūķis Šenluns groza galvu”, “Putns atgriežas ligzdā”, “Vējš aizslauka rudens lapas”.

Lai sāktu mācīties taidzi ar vēdekli ir nepieciešamas priekšzināšanas taidzi kustību praktizēšanā.

Priekšzināšanas, taidzi kustību pamatus var apgūt pie Evitas.
Tādā veidā mācīties būs vieglāk.
Ja esat mācījušies citās skolās, tad zvaniet, rakstiet Evitai evita[at]taidzi.lv un aprunāsimies par iespējām.

Parasti varētu pietikt ar 1 vai 2 Individuālām nodarbībām. Vai vairāk, ja vēlaties iekļauties kādā no grupām, kura mācību ciklu jau ir uzsākusi.

Vēlamās priekšzināšanas un iespējas apgūt nepieciešamo attālināti vai klātienē:
1.Taidzi ievadkurss 
2. 5 elementu taidzi deja (zināšanas par Ķīniešu dabas filosofiju, dzīve saskaņā ar dabas ritmu cikliem - būtiski izpratnē par taidzi vēdekļa nozīmi praksē, Jin/Jaņ ciklu plūsmām, enerģijas uzkrāšanu.)

Pašlaik Taidzi deju ar vēdekli klātienē iespējams mācīties:

* nodarbību kurss (12 nodarbības) īsās 18 kustību dejas apgūšanai no 7.maija, 2023. 

* pieteikties nodarbību kursā Senās garās taidzi vēdekļa dejas apgūšanai jaunajā Taidzi studijas mācību gadā no 2023. gada oktobra, 

*individuālās nodarbībās un tad ar laiku pievienoties kādai no esošajām grupām (ar pieredzi),

*dienas semināros,

*piedaloties Taidzi prakses nometnē.


Virtuālā vidē - Taidzi studijā online:  

*18 kustību deju ar vēdekli (24 nodarbības)

*144 kustību sekvenci (4 x 24 nodarbība). Pašlaik trīs daļas -Pavasaris, Vasara un Rudens-pieejami online formā (katrā daļā ir 24 nodarbības.)


Ja ir interese piedalīties taidzi vēdekļa dejas nodarbībās vai semināros, iegādāties online kursu: sūtiet epastu Evitai.  

 

18 kustību secība no 7.05. 144 kustību sekvence no Okt.2023.
Taidzi vēdekļa kursi online