html5 templates

七星 太極 Senā Septiņu zvaigžņu 
五行 Piecu elementu Tai Dzi deja ar vēdekli
(pieteikšanās, laiks tiks precizēts)
Vieta: Rūga vai tās tuvumā

Vienreizēja iespēja - apgūt Piecu elementu taidzi deju ar vēdekli vienas dienas seminārā.

Izprast piecu elementu dinamiku vēdekļa kustībā īsā koncentrētā Taidzi kustību sekvencē kā dejā - ir lielisks veids, kā uzsākt apgūt Taidzi vēdekļa deju vai padziļināt jau apgūto. Iepazīstot un mācoties Taidzi vēdekļa Piecu elementu deju ieskatīsimies Taidzi vēdekļa unikālajās dziedinošajās īpašībās. 

Šajā seminārā apgūsim nepieciešamās pamatiemaņas Taidzi kustībās, lai varētu mācīties Seno garo Taidzi vēdekļa vairāk kā 144 kustību sekvenci.

Piecu elementu Taidzi deja ar vēdekli ir kā īpašs sens stāsts par pasaules radīšanu un piecu dabas pirmelementu transformāciju procesiem mieram, priekam un plūsmai ikdienas dzīvē. Taidzi kustībā ar vēdekli - pieredzēsimt un izdzīvosimt tajā gara un ķermeņa radošo alķīmiju. Stāsts par savas dzīves radīšanu saskaņā un harmonijā ar procesiem visumā.

Saskaņā ar Seno Ķīnas filosofiju visumu caurauž Cji enerģijas plūsma. Kā būt īstajā vietā un laikā, kā būt šeit un tagad, ka dzīvot piepildītu dzīvi - visi šie jautājumi ir izzināmi un izspēlējami taidzi kustībās, kas radušās dziļā senatnē. Kā to saprast šodien - mūsu pasaulē?

 Šī deja ir atnākusi kā visuma dāvana ikdienā intensīvi praktizējot un studējot taidzi prakses, un Ķīnas metafiziku, piedzīvojot transformācijas, kuras sniedz dziedinošais enerģijas darbs ar vēdekli - šo dzīļi enerģētiski uzlādējošo taidzi vēdekļa dejas sekvenci  ir izstrādājusi taidzi skolotāja Evita Kristapsone.

Šo īpašo Taidzi sekvenci var praktizēt arī  bez vēdekļa, ja ir tāda vēlēšanās.

Aptuvens semināra dienas plāns. 

9:30 - 10:00 Sākums, ierašanās un iepazīšanās!

10:00 - 11:00

Teorija un prakse. Ievads. Dziedinošā Taidzi vēdekļa stāsts īsumā.

Taidzi ar vēdekli kustību pamati, nozīme enerģētiskajā praksē

Iesildīšanās vingrinājumi un Ievad- kustības sekvencē.

Sazemēšanās nozīme ikdienas dzīvē. 5 enerģijas plūsmas vārti.

Īss ieskats teorijā: kas ir tai dzi, jan un jiņ, udzi un taidzi,  plūsmas pieredze ikdienas dzīvē, Taidzi prakses pieredze ikdienā - enerģija, līdzsvars un harmonija.

11:00 - 11:15 Pārtraukums

11:15 - 12:30 

Pasaules radīšanas procesa filosofiskie aspekti Ķīniešu metafiziskajā sistēmā - teorija un prakse

Pirmās kustības 5 elementu dejā.

Radīšanas proces 5 elementu dejā ar vēdekli. Gadalaiki un 5 elementi. Pārmaiņu cikli dabā un cilvēkā. Sākums, Zeme un debesis, JAN un JIŅ enerģiju mijiedarbība kustībā,  

Apgūstam elementiem atbilstošās kustībās kustībās ar vēdekli: Ūdens un Koka  elementu kustību cikli

12:30 - 13:00 Pārtraukums

13:00 - 14:15 

Teorija un praktiskās 5 pirmelementu kustībās - īss ieskats elementu (koks, uguns, zeme, metāls, ūdens) raksturojumā un mijiedarbības procesos.

Apgūstam elementiem atbilstošās kustībās kustībās ar vēdekli: Uguns un  Metāla elementu kustību cikli.

14:15 - 14:30 Pārtraukums

14:30 - 15:30  

Deju noslēdzošās kustības.

Visa deja kopā.

15:30 - 16:oo Noslēgums

Dalība seminārā: Eur 150 

Agrā dalības apmaksa (līdz ): Eur 120. 

Papildus: 

Ja nepieciešams vēdeklis, tad viens vēdeklis: 40 Eur.

*Vai ir iespēja sagādāt to pašiem vai šī seminārā izmantot Taidzi studijas vēdekļus. 

Skaista un iedvesmojoša - meditatīva deja vai meditācija kustībā.

Transformējošas, dziedinošas un enerģiju harmonizējošas taidzi kustības ar vēdekli


Pēs šīs dejas apgūšanas ir iespēja turpināt mācīties pārējās gadalaiku cikla secības, kuru laikā jūs izdejojat, izdzīvojat un pieredzat sezonu maiņas piecu elementu transformāciju ciklā- taidzi kustība ar vēdekli pavasarī, vasarā rudenī un ziemā.

 Pašlaik aicinu ieskatīties video kursu aprakstos - vasarai, rudenim un ziemai. Senā garā Septiņu zvaigžņu 七星 太極 Qīxīng Tàijí tradīcijas taidzi vēdekļa dejas kustību sekvence jeb "Gadalaiku cikls".
Kopā vairāk kā 144 kustības, enerģiju pārvaldīšana sezonālā ciklā un padziļinātas zināšanas par 5 elementu iedarbību, cji 氣  enerģijas plūsmu.