free css templates

Senā garā Septiņu zvaigžņu 七星 太極 TaiDzi deja ar vēdekli

 Senā garā Septiņu zvaigžņu 七星 太極 Qīxīng Tàijí tradīcijas taidzi vēdekļa dejas kustību sekvence jeb "Gadalaiku cikls".
Kopā vairāk kā 144 kustības, enerģiju pārvaldīšana sezonālā ciklā un padziļinātas zināšanas par 5 elementu iedarbību, cji 氣  enerģijas plūsmu.Tā ir skaista meditatīva deja taidzi kustībās ar vēdekli.
Tā ir brīnišķiga pieredze un taidzi kopā praktizēšanas prieks, garīgas izaugsmes ceļš un laba veselība ikdienas dzīves nepārtraukto pārmaiņu procesos!
Ja būs vēlēšanās, tad arī būs iespēja turpināt mācīties visas četras  gadalaiku cikla sekvences, kuru laikā jūs izdejojat, izdzīvojat un pieredzat sezonu maiņas piecu elementu transformāciju ciklā.

Lai gan savai ikdienas praksei var arī pilnīgi pietikt ar vienas no senās garās taidzi dejas ar vēdekli daļas apgūšanu. Ir iespēja to izvēlēties saskaņā ar savu piecu elementu līdzsvara karti (jautāt vairāk Evitai) 

 
Šī senā un spēcīga - garā kustību sekvence, kas ne vien sniedz ieskatu vēdekļa kustību dinamikā un pamat nozīmēs, bet tā arī ir mācība par cji 氣 qì enerģijas spēku, virzību un labvēlību, kā to sajust un izmantot savā dzīvē. Visa sekvence ir kā stāsts par savu nodomu manifestāciju dzīvē, realitātes radīšanu, dzīvi saskaņā ar Visuma ritmisko pulsāciju, saskaņojot savu un sezonālo ritmu kop-radīšanu. Sākumā mēs mācamies ritmiski izdzīvot ritmisko visuma pulsāciju, pēc tam kopradīšanas likumības, turpinājumā - bezgalīgas iespējas savu ritmu radīšanai saskaņā un kop-radot ar visumu. Senā taidzi deja ar vēdekli ir dziļi saistīta ar Seno Ķīnas 24 sezonu kalendāru un enerģiju maiņām dabā. Taidzi dejā ar vēdekli jūs izdejojat un vienlaicīgi sabalansējat savas piecu elementu enerģijas ar visuma un sezonālajām enerģijām.

Šo sekvenci var izpildīt vienatnē, grupā vai pārī. Katrai no prakses formām ir sava nozīme.

Evita ar šo seno taidzi dejas praksi ar vēdekli iepazinās un apguva studiju laikā Taivānā, saņemot svētību zināšanas tālāk nest pasaulē, viņa turpina attīstīt Septiņu zvaigžņu taidzi (七星 太極 Qīxīng Tàijí) tradīciju savā taidzi praksē. Daudz gadi pagājuši izziņas un pētniecības, praktizēšanas ceļā, lai integrētu senās zināšanas - atcerētos un pierakstītu tās mūslaiku cilvēam saprotamā un uztveramā, praktiski pielietojamā formā.

Šajā praksē ir savijusies pieredze gan no Jan stila taidzi, gan saglabājušās zināšanas no taidzi dejas šamaniskajiem pirmssākumiem. Deja kā sens gara prakses rituāls, Ļoti maz šādu taidzi vēdekļa dejas kustību sekvenču ir saglabājies līdz mūsdienām. Dažādu vēsturisku iemeslu dēļ - autentiskās prakses ir zudušas. Septiņu zvaigžņu (七星 太極 Qīxīng Tàijí) tradīcijas vēdekļa dejā ir saglabājies ritms, gadskārtu cikls un stāsts. Tas ir piesātināts ar nozīmēm un tēliem.

Tā ir Evitas sirds aizraušanās mūža garumā: saglabāt, kopt un dalīties ar šo īpašo pieredzi.

Kopā studēsim gan kustības, gan iedziļināsimies to nosaukumos (ķīniešu valodā un tulkojumā no ķīniešu valodas). Daļa kustību nosaukumu ir stāsti vai spārnotie teicieni (idiomas) ar plašāku kultūrvēsturisko un metafizisko aspektu. Piemēram, “Svētais pūķis Šenluns groza galvu”, “Putns atgriežas ligzdā”, “Vējš aizslauka rudens lapas”.

Aicinu ieskatīties Gadalaiku cikla kursu aprakstosiekavās norādīts kustību skaits kopā ar ievada un nobeiguma daļas kustībām, kuras atkārtojas, ja izpildām vienu no daļām atsevišķi

1.daļa: "Pavasaris" 

 26 (42) taidzi kustības

2.daļa: "Vasara" 

35 (51) taidzi kustības

3.daļa: "Rudens" 

 48 (64) taidzi kustības

4.daļa: "Ziema"

 32 (51) taidzi kustības

Katram gadalaikam ir īpašas un unikālas dāvanas un iespējas. Kā cilvēki mēs esam dabas pasaules daļa (pat ja dažreiz to aizmirstam), un mēs pilnībā izjūtam sevi, kad iemācamies iemiesot dabas enerģiju.

Pavasarī tie ir jauni sākumi, potenciāli, koka pirmelements dabā.

Vasarā tā ir aizraušanās un iedvesma - uguns elementa izjušana. 

Rudens (metāla elementa laiks)  ir  gadalaiks, kurā mēs apzinām sava darba augļus, koncentrējot sevī īpašo pirmbūtības esenci, vienlaicīgi ļaujoties atlaist, palaist vaļā - līdzīgi kā lapkritī, un radot iespēju, jaunu telpu kaut kā jauna dzimšanai - par ko mēs vēlamies kļūt?! 

Ziemā (ūdens elementa laiks)  mēs rūpējamies un gadājam par jaunā dzīves cikla potenciāliem, tas ir gan fiziskās atpūtas, gan intensīva garīgā darba periods, lolojot ūdens elementu kā avota un plūsmas sākotni.

Senā garā Septiņu zvaigžņu 七星 太極 TaiDzi deja ar vēdekli ļauj pieredzēt šo gadalaiku maiņas mistēriju meditatīvā dejā - kad apgūts gadalaiku cikls, jūs ik dienu to izdejojot varat piedzīvot gada ciklu vienā dejā, harmonizējot sevi šī mirkļa burvībā. Vienlaikus - jūs spēsiet intuitīvi gan atklāt problēmas - gan dziedināt, katra kustība rezonē ar noteiktiem enerģijas stāvokļiem visumā. Jūs kārtojat, pārkārtojat un sakārtojat sevi - radot iespēju lēcienam savā cilvēciskā attīstībā ar bezgalības zīmi - vai tas nav katra cilvēka sapnis un mērķis. Būt labākajai iespējamai savai versijai šājā zemes dzīvē - radot, piedzīvojot harmonisku dzīvi šeit un tagad? Vienkārši - jūs saprotat savu eksistences brīdi, pieņemat, piedzīvojat. Priekā un līdzsvarā. un absolūtā līdzjūtīgā mīlestībā. Dzīve kā deja un deja kā dzīve!


Lai mācītos šo taidzi dejas sekvenci ar vēdekli ir nepieciešamas priekšzināšanas taidzi kustību praktizēšanā.

Priekšzināšanas, taidzi kustību pamatus var apgūt pie Evitas.
Tādā veidā mācīties būs vieglāk.
Ja esat mācījušies citās skolās, tad zvaniet, rakstiet Evitai evita[at]taidzi.lv un aprunāsimies par iespējām.

Parasti varētu pietikt ar 1 vai 2 Individuālām nodarbībām. Vai vairāk, ja vēlaties iekļauties kādā no grupām, kura mācību ciklu jau ir uzsākusi.

Vēlamās priekšzināšanas un iespējas apgūt nepieciešamo attālināti vai klātienē (nākošais klātienes kurss sāksies 2023.gada oktobrī) :
1.Taidzi ievadkurss (apgūstam taidzi kustību pamatus, efektīvus un ātrus taidzi iesildīšanās, sazemēšanās vingrinājumus). Piesakoties un apmaksājot dalību 2023.gada rudens kursa pirmajam ciklam (1.daļa "Pavasaris") - šīs secības video kursu var iegādāties ar 50% atlaidi: 95 Eur.
2. 5 elementu taidzi deja (zināšanas par Ķīniešu dabas filosofiju, dzīve saskaņā ar dabas ritmu cikliem - būtiski izpratnē par taidzi vēdekļa nozīmi praksē, Jin/Jaņ ciklu plūsmām, enerģijas uzkrāšanu.)

3.  5 elementu taidzi deja ar vēdekli (5 pirmelementu atslēgkustības enerģiju harmonijai plūstošā dejā)

4.  Taidzi deja ar vēdekli “Pavasara svētki” - īsā 18 kustību (ievadsekvence - ļoti labi sākt apgūt vēdekļa kustības, pamazām izprast un praktizēt enerģiju transformāciju izmantojot taidzi vēdekļa kustības) .

Piesakoties dalībai 2023.gada rudens kursā - šīs secības video kursu var iegādāties ar 50% atlaidi - pašlaik Eur 110 (bez individuālās nodarbības) un jau sākt mācīties patstāvīgi. Līdz ar to apgūt vajadzīgās priekšzināšanas patstāvīgi. 


Pašlaik šo Taidzi deju ar vēdekli ir iespējams mācīties:
*individuālās nodarbībās,
*grupas nodarbībās (klātienē - oktobrī sākam visas sekvences apgūšanu, vairāk lasiet šeit:  28 svētdienu seminārnodarbību ciklā)
*speciālās grupas nodarbībās svētdienu vakaros - katrā nodarbībā apgūstot atsevišķus kustību elementus, vienu kustību, iesaiistot to atsevišķā praktiskā Taidzi kustību secībā individuāli un pāra sadarbībā.

*dienas semināros (tiek organizēti atsevišķi katrai garās vēdekļa secības daļai) - no 2023.gada oktobra - 1 semināra diena mēnesī;, kopā 8 vienas dienas semināri. 
*virtuālā vidē - Taidzi studijā online

Ja ir interese piedalīties taidzi vēdekļa dejas nodarbībās vai semināros vai iegādāties šī kursa online versiju: sūtiet epastu Evitai.